2006 urteko federatu karnetak

Hauek dira 2006rako Eibarko Klub Deportiboak kobratuko dituen mendi federatu karneten prezioak

EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEAN
En la
Federación Vasca de Montañismo
Maila Categoria Espainia Frantziar
Pirinioa
Mundurako
Haurrak –
Infantiles
12 22 54
Gaztetxoak
– Juveniles
13 23 55
Jubenilak
eta Pyrenaica
21 31 63
Mayores
y Pyrenaica
56 66 98
Mayores
(Beneficiarios)
48 58 88
65
urtetik gorakoak
34
ESPAINIAKO
MENDI FEDERAKUNDEAN
En la
Federación Española de Montañismo
Maila Categoria España Pirineo Frances Mundial
Haurrak
– Infantiles
13 23 55
Gaztetxoak
– Juveniles
18 28 60
Jubenilak
eta Pyrenaica
26 36 68
Mayores
y Pyrenaica
65 75 107
Mayores
(Beneficiarios)
57 67 99
65
urtetik gorakoak
43
Aukerak ** Opciones
Eski alpinoa 12
Mendiko
bizikleta
8
Expediciones
sup.a 7000m
299
Gehikuntzak **
Ampliaciones
Espainiatik Frantziar
Pirinioa – De España a Pirineo Frances
12
Españatik
Mundu guztira – De España a Mundial
44
Frantziar
Piriniotik Mundu guztira – De Pirineos Frances a
Mundial
34
Haurrak infantiles 2
FEDME Gaztetxoak juveniles 6
Nagusiak mayores 11
Eski alpinoa Esqui alpino 13
Mendiko
bizikleta
Bicicleta de
montaña
9
7000m
gorako Expedizioak
Exp. Supe.a 7000m 300

Kategoriak

 • Haurrak – Infantiles: 1993/01/01tik aurrera jaioak.
 • Gaztetxoak – Juveniles: 1992/12/31 eta 1989/01/01 artean jaioak.
 • Nagusiak – Mayores: 1988/12/31 eta 1942/01/01 artean jaioak
 • 65 urtetik gorakoak – Mayores de 65 años: 1941/12/31 aurretik jaioak

OHARRAK

 • “NAGUSIA” mailak derrigorrez dauka barnean PYRENAICAren harpidetza.
 • 65 urtetik gorakoek, “NAGUSIARI” edo “65 URTETIK GORAKOARI” dagokion maila hauta dezakete. Azken aukera honek estatu mailako estaldura du bakar bakarrik; hau, maila haundiagoko estaldura nahi duen federatuak, nagusiaren maila hartu beharko du ezinbestea.
 • JAKIN ARAZTEN DIZUEGU AURTEN IRAUPEN ESKIA EZ DUTELA MENDIKO ASEGUROAK BABESTUKO BERAZ, SEGUROA NAHI DUENAK SKI GEHIGARRIA HARTU BEHARKO DU.
 • “Ezpedizioen” aukera hartu ahal izateko “MUNDU OSOA” ere hartu behar da

NOTAS

 • La categoría “MAYOR” incluye obligatoriamente la suscripción a PYRENAICA.
 • Los mayores de 65 años, pueden optar por la categoría de “MAYOR DE 65 AÑOS” o por la de “MAYOR”. Esta primera opción tiene cobertura únicamente para el ESTADO ESPAÑOL, esto es, el federado que quiera una cobertura superior tendrá que coger obligatoriamente la categoría de “MAYOR”.
 • Para coger la opción de “EXPEDICIONES” hay que coger obligatoriamente la cobertura “MUNDIAL”.
 • Este año la cobertura del SEGURO para la práctica del SKY DE FONDO DENTRO DE INSTALACIONES O PISTAS (Cuando se precisen los servicios y asistencias de las mismas) deberá cubrirse con la opción SKY ALPINO.

Noiz federatu

 • Aste Santura arte, astelehen, asteazken eta ostiraletan, 19:30tik 20:30ra.
 • Hasta Semana Santa, lunes, miércoles y viernes, de 19:30 a 20:30.
 • Martxoaren 1etik aurrera € 1 gehiago ordaindu beharko da kontzeptu bakoitzeko.
 • A partir del 1 de marzo, se cobrará 1 € más por cada concepto.

Leave a comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko.