SOKAREN ERABILERA ikastaroa

SOKAREN ERABILERA MENDIAN, OINARRIZKO IKASTAROA

Ikastaroaren helburua

Soka eta kordino laguntzailea mendian erabili ahal izateko oinarrizko
trebetasuna lortu eta harkaitz eskaladan lehen urratsak eman.

Nori zuzendua
Eskaladan aurretik experientziarik ez duten mendizaleak, sokaren
erabileran trebatu nahi dutenak mendi harritsuetan agertzen diren
oztopoak segurtasunez gainditu ahal izateko, hala nola, trepada eta
jaitsiera arriskutsuak, gailurrerietako pasabiak aseguratzea eta rapelak.

Ikastaroaren edukiak

Eduki teorikoak
• Eskalada materiala (soka-motak, arnesa, zintak, mosketoiak, aseguragailuak, etab.).
• Segurtasuna eskaladan eta arriskuen balorazioa.
• Eskaladaren teknikak (prestaketa fisikoa eta psikologkoa),

Eduki praktikoak
• Oinarrizko korapiloak (sinplea, zortzia, dinamikoa ata machard).
• Zorizko arnesak.
• Aseguratze teknikak (Gri-gria, otarra, dinamikoa eta gorputza).
• Bilgune errazen prestaketa.
• Progresio tenikak sokarekin eta autobabesa.
• Zorizko segurtasun lekuak prestatzea.
• Rapelak prestatu eta praktikatu autobabesarekin.
• Eskalada teknikak.

Ikastaroaren iraupena
2 egun (16 ordu).

Tokia
Lehen eguna Eibarko rokodromoan edo Atxarten y bigarrena Atxarten.

Ikasle-irakasle ratioa
4 ikasle irakasleko.

Irakaslea
Zigor Arteaga (Harkaitz Eskaladako Kirol Teknikaria).

Ikastaroaren prezioa
250 € talde bakoitzeko.

Baldintzak
Eskalada materiala irakaslearen esku (katu-oinak ezik).
Ez dira sartzen istripu-asegurua ezta desplazamendu-gastuak (ikasleak dederatuak izan behar dira)

CURSO BÁSICO DE MANEJO DE CUERDA EN MONTAÑA

Objetivo del curso
Adquirir las habilidades básicas para utilizar una cuerda y cordino auxiliar en terreno de montaña e iniciarse en la escalada en roca.

Destinatarios
Montañeros con poca o nula experiencia en escalada que quieran adquirir las habilidades necesarias en el manejo de la cuerda a la hora de superar obstáculos en montaña como trepadas y destrepes expuestos, aseguramiento de pasos en crestas y rápeles.

Contenidos del curso

Contenidos teóricos
• Material de escalada (tipos de cuerda, arnés, cintas, cordinos, mosquetones, aseguradores, etc.).
• La seguridad en la escalada y la valoración de los riesgos.
• Las técnicas de la escalada (preparación física y psicológica).

Contenidos prácticos
• Nudos básicos (simple, ocho, dinámico y machard).
• Arneses de fortuna.
• Técnicas de aseguramiento (Gri-gri, cesta, dinámico y cuerpo).
• Montaje de reuniones sencillas.
• Técnicas de progresión con cuerda y autoprotección.
• Emplazamiento de seguros de fortuna.
• Práctica y montaje de rápel autoasegurado.
• Técnicas de escalada.

Duración del curso
2 días (16 h).

Lugar
Día 1 en el Rocódromo de Eibar o en Atxarte y día 2 en Atxarte.

Ratio instructor alumno
4 alumnos por instructor.

Instructor
Zigor Arteaga (Técnico Deportivo de Escalada en Roca).

Precio del curso
250 € por grupo.

Condiciones
Está incluido el material de escalada (salvo los pies de gato).
No están incluidos el seguro de accidentes ni los traslados (los alumnos deberán estar posesión de la licencia federativa de montaña).


Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude