FEBREROKO KONPETIZIÑUAK

Febreruan, hiru karreratan parte hartu genduan, Klub Deportibokuak. Honek izan ziran :

EUSKADIKO TXAPELKETAKO, ERRELEBUAK
Febreroko 09an, Candanchuko pistetan ein ziran, eta klubeko partehartzailleen, erresultauak honek :
3. EIBAR “A” ekipua : Zigor Garcia + Naia Carballo + Roberto Izagirre.
4. EIBAR “B” ekipua : Jesús Tellería + Leire Garate + Arkaitz Irureta.
Ikusten eta irakortzen dozuen moduan, taldiak nahikua espezialak izan ziran, ze lenengoz bi gizon eta emakume batek eitten zeben ekipo ero talde bakoitza.

II TROFEO DONOSTIA – CLUB VASCO DE CAMPING
Febreroko 10an, Le Somporteko pistetan ein zan Donostiarrak organizautako karreria.Deporreko jentiaren klasifikaziñuak, honek izan ziran :
Emakumiak 10 Km.-
14. Amaia Garate.
Emakumiak 16 Km.-
3. Naia Carballo
7. Leire Garate
11. Evelyn Schulze
Gizonak 16 Km.
21. Zigor Garcia
31. Jesus Telleria
39. Roberto Izagirre
42. Javier Carballo
52. Igor Aldalur

MARCHA POPULAR DE FONDO “CIUDAD DE HUESCA”
Emakumiak 7 Km.-
21. Amaia Garate
23. Irati Fernandez
29. Ana Mallagaray
38. Josefina Prieto
Emakumiak 20 Km.-
7. Naia Carballo
10. Leire Garate
Gizonak 7 Km.-
31. Iñaxio Abanzabalegi
36. Roberto Fernandez
Gizonak 20 Km.-
33. Roberto Izagirre
38. Jesus Telleria
47. Javier Carballo
54. Alberto Baglietto
55. Luis Mª Garate

FEBREROKO ESKURSIÑUAK

Honek izan dira, Febreruan egindako eskursiñuak :
NAUSIXAK.-
Febreroko 16/17 asteburuan, ein genduan urteko nausixen bigarren eskursiñua.
Betiko moduan alpino eta snow eittera, Astunera juan giñan, eta fondoko eskixa eittera Le Somportera.
Oinguan 13 eskiadore izan ziran Astunera juan ziranak, eta beste danok (32ra arte) Somportera.
Betiko moduan ondo pasau genduan danok bai eskiatzen, bai illuntzeko txikiteoko saltzan.
Urrengo eskursiñua, nausixentzat, oingo asteburuan da (Martzoko 08/09 asteburua), eta naitta politikako rollua egon, ia jentia mobitzen dan, ze edurra aginduta daok.

UMIAK.-
Febreroko 23/24 asteburuan, ein genduan urteko umien bigarren eskursiñua.
Askenian 17 ume apuntau ziran, Eibarko ikastetxe ezberdiñetatik. Euretatik erdixak lenengo aldiz joan ziran fondoko eskixa eittera, eta monitorien esanez asko ikasi zeben. Baitta umien esanez oso gustora ibilli ziran eta ikasixakin, urrengo be etortzeko moduan geratu zira.
Oingo urtian ez dago asmorik beste eskursiñorik eitteko, baña euren ikastetxietan lista bat prestatzen ba dabe, Eski Komisiñua, aleginduko da beste eskursiño bat organizatzen.

ENEROKO ESKI KONPETIZIÑUAK

Fondo ero Iraupeneko bi karrera egon dira Eneroko hillean. Holan geratu dira gure ekipoko eskiadoriak.

Eneroko hillaren 13an, “XXVII TROFEO STADIUM CASABLANCA” trofeua korritu zan, gure Klubeko eskiadorien emaitza interesgarrienak, honek izan ziran.

ABSOLUTO GIZONAK.-
20gn Zigor Gartzia
24gn Roberto Izagirre
27gn Jesús Tellería

ABSOLUTO EMAKUMIAK
4gn Naia Carballo

JUNIOR EMAKUMIAK
1. Leire Gárate

Eneroko 26/27 asteburuan, EUSKADIKO TXAPELKETAK korridu ziran, eta gure Klubeko ekipoko emaitza honenak honek.

KLASIKO MODALIDADIAN

ABSOLUTO GIZONAK
2gn Zigor Gartzia
4gn Roberto Izagirre
5gn Arkaitz Irureta

ABSOLUTO EMAKUMIAK
2gn Naia Carballo

JUNIOR EMAKUMIAK
1. Leire Gárate

PATINADORE MODALIDADIAN

MASTER GIZONETAN
3gn Roberto Izagirre

SENIOR GIZONETAN
3gn Zigor Gartzia
4gn Arkaitz Irureta

JUNIOR NESKETAN
1. Leire Gárate

KADETE NESKETAN
3gn Amaia Gárate.

ENEROKO ESKURSIÑUAK

Bi eskursiño ein dittugu, Enero edo Urtarrileko pasau dan hillean.
Eneroko 12/13 asteburuan UMIEN lenengua ein genduan. Asken urtietan moduan Fondo edo Iraupen eskixa eittera juan giñan Bearneko “Le Somport” estaziñora. Lo eittera, eta afaltzera ta armusatzera Villanuako “Triton” aterpetxera joan giñan.
Eskursiñua, Eibarko Ikastetxietako, 5.eta 6.mailetako (OHO koak), baitta 1.eta 2. (BDH), umientzat antolauta zeuazen, baina astertzeko arrazoiengattik, bakarrik 12 ume etorri ziran. Umiak kursillua euki zeben egun bixetan, Deporreko bi monitorek emonda. Umien esanez asko ikasi, eta ondo pasau zeben.
Ia urrengo eskursiñorako (Febreruan 23/24) ume geixao etortzen diran.

Eneroko 19/20 asteburuan NAUSIXEN lenengo eskursiñua ein genduan. Danera 46 eskiatzaile joan giñan. Batzuk, 18 eskiatzaile, Astuneko pistetara juan ziran, Alpino ta Snow eskiko modalitatiak eittera, eta beste danak “Le Somport, estaziñora juan ziran Fondoko eskixa eittera.
Alojamentua betiko moduan, Canfranc Estaciongo “Villa Anayet” hotelera juan giñan. Eskiatzen oso ondo ibilli giñan danok, baitta oittura dan illuntzeko “txikiteuan”, gure kajerua “Andres” buru zala.
Urrengo eskursiñua Febreruan 16/17 asteburuan eingo dou.

FEDERATU KARNETAK, ETABAR

Komisiñuak jente guztiaren esagunian ipintzen dau informaziño hau :
Datorren martitzenetik (bixartik) aurrera, Deporreko ofiziñan egongo gara FEDERATU KARNETAK tramitatzen.

FONDO ESKIKO BONUAK (Somporterako) : Bere egunian informaziñua jarri genduan Eta Kitto astekarian, eta oingo astian amaitzen da izen emotia.
Berandu zabizienok ¡MOBIDU!

OFIZINA ORDUAK

GUREKIN EGOTIA BAHI DABEN JENTIARENTZAT, BAI LIZENZIAK ETA FEDERATU KARNETAK EITTEKO, BAI BESTE EDOZER GAUZATARAKO, HONEK DIRA GURE OFIZINA EGUN ETA ORDUAK.

EGUNAK : MARTITZEN (ASTEARTE) ETA EGUENETAN (OSTEGUNETAN)
ORDUAK : 19,30 TIK – 20,30 RA.

2008KO ESKURSIÑUAK

NAUSIXAK :

ENERUAN 18/19
FEBRERUAN 16/17
MARTZUAN 08/09

ALOJAMENTUA : PENSIÑO ERDIXA
HOTELA : VILLA ANAYET
LEKUA : CANFRANC ESTACION
PREZIXUAK : MOMENTOZ EZ DAKIGU

UMIAK :

ENERUAN 12/13
FEBRERUAN 23/24

ALOJAMENTUA : PENSIÑO ERDIXA
ALBERGIA : TRITON
LEKUA : VILLANUA
PREZIXUAK : MOMENTOZ EZ DAKIGU

URRENGO ESKURSIÑUA

Klub Deportiboko Eski Komosiñuak organizauta dakan urrengo eskursiñua, datorren asteburuan eitteko asmua dago.
Hau da Febreruan 03 eta 04an. Bakarrik pare bat (hiru asko jota) egun daukaguz apuntatzeko, ze oingoz goiazen moduan berriro be suspendidu ein biarko dogu (bakarrik 15 persona daoz apuntauta).
Gañera asteburu horretan PROBA SOZIALA nahi genduan eittia.
Ia animatzen garan eta talde polit bat juaten garan.