Hileko artxiboak: otsaila 2008

ENEROKO ESKI KONPETIZIÑUAK

Fondo ero Iraupeneko bi karrera egon dira Eneroko hillean. Holan geratu dira gure ekipoko eskiadoriak.

Eneroko hillaren 13an, “XXVII TROFEO STADIUM CASABLANCA” trofeua korritu zan, gure Klubeko eskiadorien emaitza interesgarrienak, honek izan ziran.

ABSOLUTO GIZONAK.-
20gn Zigor Gartzia
24gn Roberto Izagirre
27gn Jesús Tellería

ABSOLUTO EMAKUMIAK
4gn Naia Carballo

JUNIOR EMAKUMIAK
1. Leire Gárate

Eneroko 26/27 asteburuan, EUSKADIKO TXAPELKETAK korridu ziran, eta gure Klubeko ekipoko emaitza honenak honek.

KLASIKO MODALIDADIAN

ABSOLUTO GIZONAK
2gn Zigor Gartzia
4gn Roberto Izagirre
5gn Arkaitz Irureta

ABSOLUTO EMAKUMIAK
2gn Naia Carballo

JUNIOR EMAKUMIAK
1. Leire Gárate

PATINADORE MODALIDADIAN

MASTER GIZONETAN
3gn Roberto Izagirre

SENIOR GIZONETAN
3gn Zigor Gartzia
4gn Arkaitz Irureta

JUNIOR NESKETAN
1. Leire Gárate

KADETE NESKETAN
3gn Amaia Gárate.

ENEROKO ESKURSIÑUAK

Bi eskursiño ein dittugu, Enero edo Urtarrileko pasau dan hillean.
Eneroko 12/13 asteburuan UMIEN lenengua ein genduan. Asken urtietan moduan Fondo edo Iraupen eskixa eittera juan giñan Bearneko “Le Somport” estaziñora. Lo eittera, eta afaltzera ta armusatzera Villanuako “Triton” aterpetxera joan giñan.
Eskursiñua, Eibarko Ikastetxietako, 5.eta 6.mailetako (OHO koak), baitta 1.eta 2. (BDH), umientzat antolauta zeuazen, baina astertzeko arrazoiengattik, bakarrik 12 ume etorri ziran. Umiak kursillua euki zeben egun bixetan, Deporreko bi monitorek emonda. Umien esanez asko ikasi, eta ondo pasau zeben.
Ia urrengo eskursiñorako (Febreruan 23/24) ume geixao etortzen diran.

Eneroko 19/20 asteburuan NAUSIXEN lenengo eskursiñua ein genduan. Danera 46 eskiatzaile joan giñan. Batzuk, 18 eskiatzaile, Astuneko pistetara juan ziran, Alpino ta Snow eskiko modalitatiak eittera, eta beste danak “Le Somport, estaziñora juan ziran Fondoko eskixa eittera.
Alojamentua betiko moduan, Canfranc Estaciongo “Villa Anayet” hotelera juan giñan. Eskiatzen oso ondo ibilli giñan danok, baitta oittura dan illuntzeko “txikiteuan”, gure kajerua “Andres” buru zala.
Urrengo eskursiñua Febreruan 16/17 asteburuan eingo dou.