José Benito Ruiz-en erakusteta. Exposición fotográfica de José Benito Ruiz.

JOSE BENITO RUIZ

Alicante, 1966

PORTALEA

maiatzak 4-27 mayo

Ordutegia / Horario : Asteartetik Igandera 18:30etatik – 20:30etara

Martes a Domingo de 18:30 – 20:30h.

 

“Konposizioari buruzko hizketak”

Ikusle preziatua: erakusketa hau ez-ohikoa da hainbat motiboengatik, batez ere ahalegin hezigarriarekin batera erakusteko nahia ere agertzen duelako. Irudiek, modu agerian edo ez hain agerian, konposizio balore batzuk ilustratzen dituzte, eurekin doazen testuetan horretan sakontzeko aukera eskaintzen duten bitartean. 

Irudi guzti horiek Italian sortutako eta sorreratik bertatik berarekin bat egin nuen “Only RAW” korrontearen premisei jarraituz egin dira. Bat bera ere ez dut aldatu harrapaketa fitxategitik: kamarak hartu zuena besterik ez dira, irudi guztiari mailen doitze erabiliz aplikatutako kontrastatu arin batekin. 

Jakintza bestelako arte klasikoetatik datorkigu, batez ere pintura eta arkitekturatik, egi benebenetakoak dakarzkigutenak baitira, gauzen zergatia adierazten dutenak. 

Natura munduaren argazkilaritzan, bidaiariaren espiritu naturalista, zientifikoa eta humanistak artistaren espresioarekin egiten du bat, azken honek eskaintzen duen artea, bere lengoaia, bere formulazioak eta bere gramatika ulertzeko ahaleginarekin. Artearekin ezikusiarena eginez ezin da arterik egin.

———

“Diálogos sobre composición”

Apreciado espectador, esta es una exposición atípica por varios motivos, principalmente por tener un afán formativo a la par que expositivo. Las imágenes ilustran de forma más o menos evidente algunos valores compositivos sobre los que se puede profundizar en los textos que la acompañan.

Todas estas imágenes han sido realizadas bajo las premisas de la corriente “Only RAW” surgida en Italia y a la que me adherí desde su origen. Ninguna de ellas ha sido alterada desde el fichero de captura: son exactamente lo que la cámara captó, con un ligero contrastado aplicado a toda la imagen mediante el ajuste de niveles.

El conocimiento nos llega desde el resto de artes clásicas, especialmente la pintura y la arquitectura, que nos traen las verdades aplastantes, el porqué de las cosas.

En la fotografía del mundo natural se dan cita el espíritu naturalista, científico, humanista, del viajero y la expresión del artista, aquel que busca comprender el arte, su lenguaje, sus formulaciones, su gramática. Ignorando al arte no se puede hacer arte.

www.josebruiz.com

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.